تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه سیزدهم

6391 مشاهده

0 نظر

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه سیزدهم

تعداد قطعات: 10

1.

سوره انعام آیات 95 تا 104

سوره انعام آیات 95 تا 104

حمیدرضا احمدی وفا

2.

سوره احزاب آیات 21 تا 24

سوره احزاب آیات 21 تا 24

مهدی صیاف زاده

3.

سوره انفال آیات 41 تا 44

سوره انفال آیات 41 تا 44

علی اکبر ملک شاهی

4.

سوره هود آیات 36 تا 49

سوره هود آیات 36 تا 49

عبدالمنعم طوخی

5.

سوره هود آیات 61 تا 90 سوره ضحی انشراح تین علق آیات 1 تا 14

سوره هود آیات 61 تا 90 سوره ضحی انشراح تین علق آیات 1 تا 14

محمد رفعت

6.

سوره یس آیات 68 تا آخر

سوره یس آیات 68 تا آخر

سید سعید

7.

سوره انبیاء آیات 101 تا 107

سوره انبیاء آیات 101 تا 107

حسن رضائیان

8.

سوره نجم ضحی انشراح تین علق آیات 1 تا 14 قدر

سوره نجم ضحی انشراح تین علق آیات 1 تا 14 قدر

عبدالفتاح شعشاعی

9.

سوره نجم آیات 31 تا آخر سوره قمر آیات 1 تا 17

سوره نجم آیات 31 تا آخر سوره قمر آیات 1 تا 17

سعید عبدالصمد الزناتی

10.

سوره اسراء آیات 77 تا 85 سوره کوثر

سوره اسراء آیات 77 تا 85 سوره کوثر

مسعود سیاح گرجی

title element

نظرات شما

اولین دیدگاه را شما بنویسید...