تلاوت کوتاه مجلسی - مصری بخش اول

18984 مشاهده

0 نظر

تلاوت کوتاه مجلسی - مصری بخش اول

تعداد قطعات: 22

1.

سوره زمر آیات 73 تا آخر

سوره زمر آیات 73 تا آخر

محمد بدر حسین

2.

سوره اسراء آیات 1 تا 6

سوره اسراء آیات 1 تا 6

احمد عامر

3.

سوره قلم آیات 34 تا 44

سوره قلم آیات 34 تا 44

کامل یوسف البهتیمی

4.

سوره آل عمران آیات 130 تا 132

سوره آل عمران آیات 130 تا 132

راغب مصطفی غلوش

5.

سوره انشقاق آیات 16 تا آخر

سوره انشقاق آیات 16 تا آخر

شحات محمد انور

6.

سوره قارعه همزه توحید

سوره قارعه همزه توحید

محمد صدیق منشاوی

7.

سوره یوسف آیات 10 تا 12

سوره یوسف آیات 10 تا 12

محمد احمد شبیب

8.

سوره مریم آیات 16 تا 21

سوره مریم آیات 16 تا 21

متولی عبدالعال

9.

سوره انسان آیات 5 تا 14

سوره انسان آیات 5 تا 14

ابراهیم شعشاعی

10.

سوره طارق و علق

سوره طارق و علق

احمد نعینع

11.

سوره انبیاء آیات 101 تا107

سوره انبیاء آیات 101 تا107

عبدالعزیز عکاشه

12.

سوره اسراء آیات 23 تا 27

سوره اسراء آیات 23 تا 27

ابوالعینین شعیشع

13.

سوره اسراء آیات 78 تا 85

سوره اسراء آیات 78 تا 85

شعبان عبدالعزیز صیاد

14.

سوره محمد آیات 12 تا 17

سوره محمد آیات 12 تا 17

محمد عبدالعزیز حصان

15.

سوره نساء آیات 36 تا 42

سوره نساء آیات 36 تا 42

محمد اللیثی

16.

سوره انفال آیات 2 تا 8

سوره انفال آیات 2 تا 8

سید محمد نقشبندی

17.

سوره انعام آیات 95 تا 103

سوره انعام آیات 95 تا 103

محمد عبدالعزیز حصان

18.

سوره اسراء آیات 7 تا 9

سوره اسراء آیات 7 تا 9

محمد رفعت

19.

سوره اسراء آیات 13 تا 14

سوره اسراء آیات 13 تا 14

مصطفی اسماعیل

20.

سوره یس آیات 77 تا آخر

سوره یس آیات 77 تا آخر

عبدالباسط عبدالصمد

21.

سوره ص آیات 26 تا 40

سوره ص آیات 26 تا 40

محمد بدر حسین

22.

سوره اعراف آیات 171 تا 174

سوره اعراف آیات 171 تا 174

محمد عمران

title element

نظرات شما

اولین دیدگاه را شما بنویسید...