لیست پخش مجموعه فاطمیه - صدیقه طاهره
3930
0

ای نور قلب عاشقم شمع این خانه تویی
ای نور قلب عاشقم شمع این خانه تویی
دنیام فاطمه
دنیام فاطمه
به دعای تو هیئتی شدم 
به دعای تو هیئتی شدم 
تو نمازت یادم باش مادر
تو نمازت یادم باش مادر
ای چاه دیدی
ای چاه دیدی
   چادری که رو سر خواهرامونه
چادری که رو سر خواهرامونه
ای دار و ندار علی ای
ای دار و ندار علی ای
وقتی دل آدم از غمی گرفت
وقتی دل آدم از غمی گرفت
 بالا و پایین داره دنیا مگه نه
بالا و پایین داره دنیا مگه نه
سبد سبد بیارید
سبد سبد بیارید
دارم آتیش می گیرم از غم تو
دارم آتیش می گیرم از غم تو
ای حضرت صدیقه
ای حضرت صدیقه
شهیده بانو
شهیده بانو
تسبیح فاطمه بعد الله اکبر
تسبیح فاطمه بعد الله اکبر
اجازه هست راحت بگم
اجازه هست راحت بگم
لولاک لما خلقت افلاک
لولاک لما خلقت افلاک
حالت بده شبیه زندگیم
حالت بده شبیه زندگیم
طاقت ندارم اینجور ببینمت
طاقت ندارم اینجور ببینمت
مادر قهرمانم
مادر قهرمانم
ای امید همه بر لبم زمزمه
ای امید همه بر لبم زمزمه
زیارت حضرت فاطمه
زیارت حضرت فاطمه
کاش میشد ببینم باز گل یاست رو آب میدی
کاش میشد ببینم باز گل یاست رو آب میدی
بشین خونه رو آب و جارو نکن
بشین خونه رو آب و جارو نکن
چه غربت تلخی چه داغ سنگینی
چه غربت تلخی چه داغ سنگینی
بهار ما چرا امسال خزونه
بهار ما چرا امسال خزونه
خاکی چادر تو خونی پیراهن تو
خاکی چادر تو خونی پیراهن تو
ذکر انگشتر در فاطمه حیدر حیدر
ذکر انگشتر در فاطمه حیدر حیدر
اشکی بود مرا که به دنیا نمی دهم
اشکی بود مرا که به دنیا نمی دهم
باید عشق و عاشقی تو اسمت خلاصه شه
باید عشق و عاشقی تو اسمت خلاصه شه
نشون نداره مادرم منم نشون نمی خوام
نشون نداره مادرم منم نشون نمی خوام
اللهم صل علی فاطمه و ابیها
اللهم صل علی فاطمه و ابیها
چون سیره‌ی ائمه چراغ هدایت است
چون سیره‌ی ائمه چراغ هدایت است
فاعتبروا فاعتبروا یا اولی الابصار
فاعتبروا فاعتبروا یا اولی الابصار
بالا و پایین داره دنیا مگه نه
بالا و پایین داره دنیا مگه نه
پشت ابر ماه من چه دلگیر آسمون
پشت ابر ماه من چه دلگیر آسمون
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به

Loading player...