لیست پخش مجموعه فاطمیه - فاطمه الزهرا
1707
0

ذکر فاطمه به آوای جلی
ذکر فاطمه به آوای جلی
  تب داره شبا بیداره
تب داره شبا بیداره
عرض سلام ما به حضرت زهرا
عرض سلام ما به حضرت زهرا
برای غم تو می‌میرم مادر
برای غم تو می‌میرم مادر
  مولانا علی امّنا زهرا
مولانا علی امّنا زهرا
گنجینه‌ی حجب و حیا زهرا
گنجینه‌ی حجب و حیا زهرا
روضه ی فاطمیه درس علی شناسیه
روضه ی فاطمیه درس علی شناسیه
ذکر وا اماه وا اماه
ذکر وا اماه وا اماه
مادرم اسمتو خوند تو گوشم
مادرم اسمتو خوند تو گوشم
آروم آروم از این زمونه مادر رفت شبونه
آروم آروم از این زمونه مادر رفت شبونه
خوبه زندگیم با تو می‌گذره
خوبه زندگیم با تو می‌گذره
خدا لعنت کنه دومی رو
خدا لعنت کنه دومی رو
امانت الهی امانم و گرفتی
امانت الهی امانم و گرفتی
تسبیح فاطمه بعد الله اکبر
تسبیح فاطمه بعد الله اکبر
یه ماجرای کهنه تاریخ و رو سیاهی
یه ماجرای کهنه تاریخ و رو سیاهی
ای امید همه بر لبم زمزمه
ای امید همه بر لبم زمزمه
بهشتم اونجاست که جای پاته  بهشتم خاک چادرته
بهشتم اونجاست که جای پاته بهشتم خاک چادرته
  فاعتبروا فاعتبروا  یا اولی الابصار
فاعتبروا فاعتبروا یا اولی الابصار
فاطمه آروم جونم بی تو تاریک میشه خونم
فاطمه آروم جونم بی تو تاریک میشه خونم
ای عشق بی همتا
ای عشق بی همتا
این شبا حال و هوای خونمون خیلی عجیبه
این شبا حال و هوای خونمون خیلی عجیبه
عرش حق را قائمه‌ای
عرش حق را قائمه‌ای
گر نگاهی به ما کند زهرا
گر نگاهی به ما کند زهرا
صنوبری که خمیده
صنوبری که خمیده
می زد مرا مغیره و یک تن به او نگفت
می زد مرا مغیره و یک تن به او نگفت
طواف اول مادر شروع میشه از پشت در
طواف اول مادر شروع میشه از پشت در
به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها
به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها
 منکر تاریخ نشو منکر آتیش و در و میخ نشو
منکر تاریخ نشو منکر آتیش و در و میخ نشو
شهیده بانو
شهیده بانو
ای دنیا در مقام زن
ای دنیا در مقام زن
یا فاطمه یا فاطمه
یا فاطمه یا فاطمه
سلام فاطمه
سلام فاطمه
سایه لطفش روسرمونه
سایه لطفش روسرمونه
فاطمیه هر چی گل یاسه تو دنیا پرپر میشه
فاطمیه هر چی گل یاسه تو دنیا پرپر میشه
قالت فاطمه سلام الله
قالت فاطمه سلام الله
حرم تو دورترین نقطه‌ی دنیا باشه میام
حرم تو دورترین نقطه‌ی دنیا باشه میام
فیض روح القدس عالم معنا زهرا
فیض روح القدس عالم معنا زهرا
زهرا بمان و زندگیم را بهم نریز
زهرا بمان و زندگیم را بهم نریز
تو راه روضت که میام من
تو راه روضت که میام من
الوداع فاطمه منم گدای فاطمه
الوداع فاطمه منم گدای فاطمه
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به

Loading player...