لیست پخش شهادت امام حسن علیه السلام
7486
1

اسد اسد الله ای ید تو ید الله
اسد اسد الله ای ید تو ید الله
یابن الطه یابن الزهرا یابن الکرار حسن
یابن الطه یابن الزهرا یابن الکرار حسن
همه دنیای من شاه و مولای من
همه دنیای من شاه و مولای من
کنیه ی لیلای من عشق
کنیه ی لیلای من عشق
صلح تو قیام کربلاست پیروت امام کربلا
صلح تو قیام کربلاست پیروت امام کربلا
به نام خدای زمان و زمین
به نام خدای زمان و زمین
سید رویایی حسن جانم
سید رویایی حسن جانم
ذکر یا حسن مولا
ذکر یا حسن مولا
انا الفقیر به کرامت الحسن
انا الفقیر به کرامت الحسن
میمنه مست حسن
میمنه مست حسن
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن
گریه کن های حسینیم و گدای حسنیم
گریه کن های حسینیم و گدای حسنیم
داره بقیع حال عجیب مزار خاکی حبیب
داره بقیع حال عجیب مزار خاکی حبیب
داره بقیع حال عجیب مزار خاکی حبیب
داره بقیع حال عجیب مزار خاکی حبیب
به نام خدای زمان و زمین
به نام خدای زمان و زمین
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به

Loading player...