لیست پخش شهادت امام رضا علیه السلام
7209
0

سلام امام رضا
سلام امام رضا
ای صفای قلب زارم
ای صفای قلب زارم
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
مگه چند امام رضا دارم تو دنیا
مگه چند امام رضا دارم تو دنیا
من شکر حق دست بر قضا
من شکر حق دست بر قضا
دامن الوده و بار گناه اورده ام
دامن الوده و بار گناه اورده ام
السلام ای شاه ملک طوس
السلام ای شاه ملک طوس
یه قلب عاشق با شوق بی حد
یه قلب عاشق با شوق بی حد
حجره در بسته امامم خسته
حجره در بسته امامم خسته
رو به روی گنبد تو جنتم
رو به روی گنبد تو جنتم
آمده ام ای شاه پناهم بده
آمده ام ای شاه پناهم بده
کنج حرم نشسته گدای دل شکسته
کنج حرم نشسته گدای دل شکسته
بعد دو ماه عزا عاشق کربلا
بعد دو ماه عزا عاشق کربلا
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز
آمدم با حال زارم یا علی موسی الرضا
آمدم با حال زارم یا علی موسی الرضا
حالا بعد اربعین همه ی مسافرا
حالا بعد اربعین همه ی مسافرا
آمدم امشب حرم با پدر و مادرم
آمدم امشب حرم با پدر و مادرم
بغضم شکست امشب تا چشمم به پرچم افتاد
بغضم شکست امشب تا چشمم به پرچم افتاد
شمس الضحی یا نور خدای سبحان سلطان
شمس الضحی یا نور خدای سبحان سلطان
رعیت این سلطانم گدای این دربارم
رعیت این سلطانم گدای این دربارم
باز هم دربدر شب شدم ای نور سلام
باز هم دربدر شب شدم ای نور سلام
خاک پای زائرای حرمم
خاک پای زائرای حرمم
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به

Loading player...