لیست پخش شهادت امام رضا علیه السلام
6838
0

سلام امام رضا
سلام امام رضا
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
ای صفای قلب زارم
ای صفای قلب زارم
مگه چند امام رضا دارم تو دنیا
مگه چند امام رضا دارم تو دنیا
دامن الوده و بار گناه اورده ام
دامن الوده و بار گناه اورده ام
یه قلب عاشق با شوق بی حد
یه قلب عاشق با شوق بی حد
من شکر حق دست بر قضا
من شکر حق دست بر قضا
السلام ای شاه ملک طوس
السلام ای شاه ملک طوس
حجره در بسته امامم خسته
حجره در بسته امامم خسته
رو به روی گنبد تو جنتم
رو به روی گنبد تو جنتم
کنج حرم نشسته گدای دل شکسته
کنج حرم نشسته گدای دل شکسته
آمده ام ای شاه پناهم بده
آمده ام ای شاه پناهم بده
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز
بعد دو ماه عزا عاشق کربلا
بعد دو ماه عزا عاشق کربلا
آمدم با حال زارم یا علی موسی الرضا
آمدم با حال زارم یا علی موسی الرضا
آمدم امشب حرم با پدر و مادرم
آمدم امشب حرم با پدر و مادرم
بغضم شکست امشب تا چشمم به پرچم افتاد
بغضم شکست امشب تا چشمم به پرچم افتاد
حالا بعد اربعین همه ی مسافرا
حالا بعد اربعین همه ی مسافرا
شمس الضحی یا نور خدای سبحان سلطان
شمس الضحی یا نور خدای سبحان سلطان
رعیت این سلطانم گدای این دربارم
رعیت این سلطانم گدای این دربارم
باز هم دربدر شب شدم ای نور سلام
باز هم دربدر شب شدم ای نور سلام
خاک پای زائرای حرمم
خاک پای زائرای حرمم
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به

Loading player...