لیست پخش شهادت امام رضا - ترکی
4681
0

لیست پخش زبان ترکی ویژه شهادت امام رضا علیه السلام

غمونده دیده گریانم
غمونده دیده گریانم
ای شه دین مظهر ایمان رضا
ای شه دین مظهر ایمان رضا
سما ده سرور زمین ده رهبر
سما ده سرور زمین ده رهبر
آغلاشور عرشیان عرشیده دیلده نوا
آغلاشور عرشیان عرشیده دیلده نوا
بیری مشهده دانیشدی دیون اعلان اولسون
بیری مشهده دانیشدی دیون اعلان اولسون
در رحمت ادر دربارین رضا جان ای رضا جان
در رحمت ادر دربارین رضا جان ای رضا جان
دولاشما مدعی ایرانین اهلی اهل وفادی
دولاشما مدعی ایرانین اهلی اهل وفادی
ای حرمی با صفا یا علی موسی الرضا
ای حرمی با صفا یا علی موسی الرضا
ایلدن آرالی بیر غریبم
ایلدن آرالی بیر غریبم
اگر دوشسه یولوم ملک خراسانه خراسانه
اگر دوشسه یولوم ملک خراسانه خراسانه
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به

Loading player...