می کشم هر دم نفس - محمد حسین پویانفر

189 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : می کشم هر دم نفس

می کشم هر دم نفس به دعای خیر تو نسپردم یا حسین به کسی دل به غیر تو ای تمام دین و ایمانم حسین ابی عبدالله من به دین تو مسلمانم حسین ابی عبدالله ذکر تو اوج جنون من حسین ابی عبدالله یاو سین و نون من حسین ابی عبدالله می خونم هی زیر لب به سفارش مادرم می خونم هی زیر لب به سفارش مادرم به تواصوا بالحسین با تواصوا بالحرم تو بهشت آرزو هامی حسین ابی عبدالله تو بهشت آرزو هامی حسین ابی عبدالله تو بهونه واسه اشکامی حسین ابی عبدالله وا شده با تربتت کامم حسین ابی عبدالله با تو تضمینه سر انجامم حسین ابی عبدالله

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به