هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت - محمد حسین پویانفر

86 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت

هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت باخبران غمت بی خبر از عالمند یوسف مصر بقا درهمه عالم تویی در طلبت مرد و زن آمده با درهمند خاک سر کوی تو زنده کند مرده را زانکه شهیدان تو جمله مسیحا دمند

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به