ای بهشت قرب احمد فاطمه

22 مشاهده
0 نظر
دانلود ویدئو
متن قطعه : ای بهشت قرب احمد فاطمه

ای بهشت قرب احمد فاطمه میله قدر محمد فاطمه ای خدا مشتاق یارب یاربت ای سلام انبیاء بر زینبت مشعل شب های احیای علی نقش لبخندت مسیحای علی آسمانی ها و مسلمان تواند بنده مقداد و سلمان تواند

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به