شکر خدا گمان کنم امروز بهتری

59 مشاهده
0 نظر
دانلود ویدئو
متن قطعه : شکر خدا گمان کنم امروز بهتری

شکر خدا گمان کنم امروز بهتری پیراهن جدید مبارک بهار من نان که میپزی چقدر مزه میدهد نان پخته ای که سر برسد انتظار من از آتش تنور کمی فاصله بگیر آتش بد است با من و با روزگار من مثل قدیم باز علی جان صدام کن دستی بکش به روی دل بیقرار من

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به