بر سر ما همیشه میبارد - حسین سیب سرخی

87 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : بر سر ما همیشه میبارد

بر سر ما همیشه میبارد بارش لطف بیکران حسین ذره ای هم که آبرو داری همه از نوکری او داری

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به