اوصاف علی به گفت و گو ممکن نیست - استوری

187 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : اوصاف علی به گفت و گو ممکن نیست

اوصاف علی به گفت و گو ممکن نیست گنجایش وحی در سبو ممکن نیست ماتم که علی را به که تشبیه کنم تشبیه علی جز به علی ممکن نیست

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به