میدونی خیلی سرم درد میکنه - امیر حسینی

77 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : میدونی خیلی سرم درد میکنه

میدونی خیلی سرم درد میکنه خواب بودم یه خورده بد بیدار شدم تو که بودی ناز میکردی هی منو تو که رفتی با لگد بیدار شدم من میخوام یه چیز در گوشت بگم نگو گوشواره های گوشت کجاست

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به