کسی رو غیر تو نمی شناسم کسی رو غیر تو نه - امیر برومند

1404 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : کسی رو غیر تو نمی شناسم کسی رو غیر تو نه

کسی رو غیر تو نمی شناسم کسی رو غیر تو نه کسی رو غیر تو نمی شناسم کسی رو غیر تو نه با اینکه خیر از من ندیدی اما اینکه بهم بگی برو نه نه تو کارت الهی قربونت برم نه تو کارت نیست فقط نگو نیام حرم نه تو کارت الهی قربونت برم نه تو کارت نیست فقط نگو نیام حرم نگی بهم نه نه نگی بهم نه نگی بهم نه نه نگی بهم نه می لرزه پیش تو ،دست توسلم می لرزه پیش تو ،دست توسلم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به