بکم فتح الله اباعبدالله الحسین - امیر کرمانشاهی

850 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : بکم فتح الله اباعبدالله الحسین

بکم فتح الله اباعبدالله الحسین بکم ختم الله اباعبدالله الحسین آغازم ایوان نجف پایانم بین الحرمین تسکینم ذکر یاعلی تلقینم ذکر یاحسین بکم فتح الله اباعبدالله الحسین بکم ختم الله اباعبدالله الحسین عشق با تو شروع میشه عشق با تموم میشه عمر نوح هم اگه باشه بی توبگذره حروم میشه از کجا شروع شدعاشقیم از کجا شروع شد زندگیم نوکر حسینم تا ابد چاکر حسینم از قدیم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به