برایم مهمان رسیده

72 مشاهده
0 نظر
دانلود ویدئو
متن قطعه : برایم مهمان رسیده

برایم مهمان رسیده ولی با رأسی بریده نمایم مهمان نوازی پدر با قدی خمیده اباالمظلوم ای حسین جان برایم بهتر زجانی تو باید پیشم بمانی بخوانی قرآن برایم به لبهای خیزرانی ابا المظلوم یا حسین جان

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به