ای ساقی مستان از وادی کوثر - وحید شکری

78 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : ای ساقی مستان از وادی کوثر

ساقی شبیه ساقی کوثر نیامده جز او کسی به جای پیمبر نیامده جز او برای فاطمه همسر نیامده از کعبه جز علی احدی در نیامده یعنی کسی به پاکی حیدر نیامده هر کس غلام فاطمه شد در پناه اوست شاهی که عرش دوش نبی جایگاه اوست در معرکه سلاح نبردش نگاه اوست

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به