جانم رقیه مثل عموش بازم علم زد - وحید شکری

63 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : جانم رقیه مثل عموش بازم علم زد

جانم رقیه مثل عموش بازم علم زد جانم رقیه یک تنه به کاخ ستم زد جانم رقیه باگریه هاش بین خرابه جانم رقیه حماسه شام و رقم زد

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به