زیبا تویی حسن اول امامزاده دنیا تویی حسن - مهدی رعنایی

44 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : زیبا تویی حسن اول امامزاده دنیا تویی حسن

زیبا تویی حسن اول امامزاده دنیا تویی حسن نوری شکفته ای سری نهفته ای پیش از همه به فاطمه مادر تو گفته ای جلال پروردگاری صبوری کوه وقاری ندیده چشم خلائق شبیه تو سفره داری به هر مسافر بی سرپناه جا دادی به دست عاطفه حتی به سگ غذا دادی یا کریم یا امام حسن دلبر تویی حسن محشر تویی حسن در یک کلام حضرت حیدر تویی حسن باب نجات من حج و زکات من ای باعث قبولی صوم و صلاه من تو ذاتا حق الیقینی برا من حب المتینی تو دست صُنع خدایی یقینا عرش آفرینی کریم آل محمد به روز رستاخیز بجز بلای تو ام نیست هیچ دستآویز یا کریم یا امام حسن

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به