یه گوشه خواب بودم خیلی آروم - مهدی رعنایی

242 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : یه گوشه خواب بودم خیلی آروم

بابا یه گوشه خواب بودم خیلى آرووم ولى پیچید تو گوشم صداشون نمى بردن اگه گوشواره هامو خودم میبخشیدم به دختراشون من بچه ى توام نمى بردن خودم میدادم بهشون گذشت و گم شدم توى بیابون آخه از قافله جا مونده بودم یکى اومد برم گردوند بابا ولى کاشکى همونجا مونده بودم بد اخلاق اند چقدر مرداى شامى به جاى قلب سنگه تو دلاشون

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به