چشم امیدم روز محشر سوی زهراست - مسعود پیرایش

108 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : چشم امیدم روز محشر سوی زهراست

چشم امیدم روز محشر سوی زهراست مادر همیشه در پی اطفال باشد زهرا خبر دارد که مجنون الحسینیم بالله قسم این بهترین اقبال باشد پرونده ما دست او باشد تمام است هر مشکلی را فاطمه حلال باشد این گریه از خوف خدا خوب است اما اشک محرم بهترین اعمال باشد پس تا توان داریم گریان حسینیم در روضه ای که صحبت از گودال باشد مردی که روزی زینت دوش نبی بود انصاف بود آیا تنش پامال باشد؟ ای نامسلمان ها کمی آزاده باشید ذبح کدامین دین به این منوال باشد زینب به سوی خیمه ها برگشت و میگفت ای وای اگر پای کسی خلخال باشد لبریز بغضیم و امید ما همین است سال ظهور منتقم امسال باشد

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به