با هیبت زاهرایی ام عازم به میدانم - ابوذر بیوکافی

319 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : با هیبت زاهرایی ام عازم به میدانم

با هیبت زاهرایی ام عازم به میدانم سر میزند از دشمنان شمشیر برانم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به