یک روز میرسد که در اغوش گیرمت - حسن خلج

97 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : یک روز میرسد که در اغوش گیرمت

یک روز می رسد که در آغوش گیرمت هرگز بعید نیست خدا را چه دیده ای ؟؟

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به