مادر بی پناه و کوچه ازدحام و - امیر کرمانشاهی

47 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : مادر بی پناه و کوچه ازدحام و

مادر بی پناهو کوچه ازدحامو با دستای بسته میبردن بابامو ایشالله دروغه که مادر زمین خورد ایشالله دروغه تو کوچه حسن مرد ایشالله دروغه بابامو یه نا مرد جلو مادرم برد فرقه بالغلاف وای وای وای وای یه مسلمون نبود وای وای وای وای تازیونه زدن وای وای وای وای صورتش شد کبود وای وای وای وای یا امام زمان وای وای وای وای **** نا مرد مدینه پشت اون در اومد کوچه غرق خون شد اونقدر با لگد زد ایشالله دروغه رو مادر در افتاد ایشالله دروغه یه زن با سر افتاد ایشالله دروغه درست پیش پای بابام حیدر افتاد مادری بی گناه وای وای وای وای مادری پا به ماه وای وای وای وای واسه کشتنش وای وای وای وای اومده یک سپاه وای وای وای وای یا امام زمان وای وای وای وای **** مابین مقاتل با گریه میگردم هر چی که نوشته من باور نکردم ایشالله دروغه که آبت ندادن ایشالله دروغه که خاکت نکردن ایشالله دروغه که حتی کفن بر تن چاک چاکت نکردن فرقه بالسیوف وای وای وای وای فرقه برِماح آه آه آه آه فرقه بالعصا پیره مردا زدنت بی گناه آه آه آه آه زدنت بی پناه آه آه آه آه گوشه قتلگاه آه آه آه آه **** طبق نقل قول منتهی الآمال نزدیک سه ساعت جون دادی تو گودال ایشالله دروغه که پیراهنت رو ایشالله دروغه که انگشترت رو ایشالله دروغه جلو چشم زینب بریدن سرت رو فرقه بالسحاء وای وای وای وای فرقه بالحجر وای وای وای وای فرقه بالسنان وای وای وای وای فرقه بالخَشَب وای وای وای وای زدنت بی امان وای وای وای وای با صدای اذان وای وای وای وای حرمله با سنان وای وای وای وای زدنت توأمان وای وای وای وای خواهرت مو کَنان وای وای وای وای خیمه لطمه زنان وای وای وای وای یا امام زمان وای وای وای و

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به