زخمی که هست بر جگر من جدید نیست - امیر کرمانشاهی

60 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : زخمی که هست بر جگر من جدید نیست

زخمی که هست بر جگر من جدید نیست سوزانده جانمو به عجل هم امید نیست

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به