ببین دستم به زنجیرو ، دلم به بند عشق رویت - مهدی اکبری

56 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : ببین دستم به زنجیرو ، دلم به بند عشق رویت

ببین دستم به زنجیرو دلم به بند عشق رویت اسیر کوفیان باشم ولی دلم اسیر مویت

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به