شب قدر است قدر یک دنیا حاجت آورده ام برای شما - حنیف طاهری

60 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : شب قدر است قدر یک دنیا حاجت آورده ام برای شما

شب قدر است قدر یک دنیا حاجت آورده ام برای شما شب قدر است آب میریزم پای گدان حاجتی زیبا دست من خالی است میدانم من که قدری نداشتم اما پدرم را به حرمت حیدر مادرم را به عصمت زهرا

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به