بگذار تا ببینمش اکنون که می رود - حنیف طاهری

58 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : بگذار تا ببینمش اکنون که می رود

بگذار تا ببینمش اکنون که می رود اي اشك بي امان به نگاهم امان بده

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به