شور و غوغایی در این دلهای ماست - حنیف طاهری

53 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : شور و غوغایی در این دلهای ماست

شور و غوغایی در این دلهای ماست روی دریای جنون توفان به پاست سمت و سوی دیده ها گردیده چون سِرِ عشق عاشقان در کربلاست دل پریشام و پر غمیم گوئیا نخل ماتمیم حمدلله که در صف کاروان محرمیم مست و مبتلاییم غرق در عزاییم ای خوش آن نوکر که شد تب دار عشق سینه چاک قافله سالار عشق تا که در پیری به شیدایی رسد چون حبیب ابن مظاهر یار عشق وقت آن است سر دهیم در رهش بال و پر دهیم مثل ام وهب ز جان هم پسر هم که سر دهیم عمری زیر دینیم بی تاب حسینیم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به