سپاه حرمله در پشت در به صف شده بود - محسن عرب خالقی

84 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : سپاه حرمله در پشت در به صف شده بود

سپاه حرمله در پشت در به صف شده بود امام بود و عطش یک نفر سپاه ندات نداشت نیزه به دیوار تکیه داد یعنی پناه عالمیان بود و خود پناه نداشت پشت در تا جایی یار من گرفت شعله د را بر سر دامن گرفت در همان جا پشت در ب باغچه غنچه نشکفته ام مدفن گرفت بی حیایی که ز بغض باغبان خنده گل را از این گلشن گرفت بعد ها در نامه ای که داده بود کشتن یار مرا گردن گرفت

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به