زهی سعادت خورشید که ز پابوست غروب رفته - محسن عرب خالقی

49 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : زهی سعادت خورشید که ز پابوست غروب رفته

زهی سعادت خورشید که ز پابوست غروب رفته ولی بامداد برگشته به این در زیاد آمده است گره به کار به این در زیاد آمده است شفا گرفته از این در زیاد برگشته

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به