ساقی امشب ره مسجد گم کرده ام در میخانه بگشا - امیر برومند

19 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : ساقی امشب ره مسجد گم کرده ام در میخانه بگشا

ساقی امشب ره مسجد گم کرده ام در میخانه بگشا دیوونگی زده بالا سبو به دستم کاسه ی عقلو زدم شکستم جانانه جانانه مستانه مستانه صد و ده بار میزنم ساقی امشب تو بساز این حال مارا در میخانه بگشا ساقی ساقی امشب بده جامی ز سلسبیل در میخانه بگشا ابوتراب بده شراب آره بهاره مستی امشب ما حلاله

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به