آسمان تیره شد وکرب بلا ریخت بهم - رضا هلالی

530 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : آسمان تیره شد وکرب بلا ریخت بهم

آسمان تیره شد و کرببلا ریخت بهم نه فقط کرببلا عرش خدا ریخت بهم خیمه ها درجهت باد مخالف بود و نه فقط خیمه که یکجا همه جا ریخت بهم آه یازینب آه یا زینب آه یازینب ... عمه میگفت به سجاد زمین میلرزد چه شده این همه اوضاع هوا ریخت بهم گفت سجاد که یا عمه امان از گودال که هم اکنون همه ی هستی ما ریخت بهم آه یازینب آه یا زینب آه یازینب ... برو ای عمه ببین دردل مقتل غوغاست برو اوضاع امام و شهدا ریخت بهم روی او ریخت بهم گیسوی او ریخت بهم دنده هایش زکف چکمه و پا ریخت بهم آه یازینب آه یا زینب آه یازینب ... لعنت الله سنان با نوک سر نیزه چنان زد به گودی گلویش که صدا ریخت بهم کتفش از نیزه و پیشانی اش از سنگ عدو صورتش از ضربه ی سنگین عصا ریخت بهم آه یازینب آه یا زینب آه یازینب ... مادرش آماده گودال نچرخان بدنش استخوان های گلویش زقفا ریخت بهم روضه پیکر از روضه سر کمتر نیست سر جدا و تن مجروح جدا ریخت بهم آه یازینب آه یا زینب آه یازینب ... من دنبال تنش کرببلا را گشتم آخر آن پیکر صدپاره کجا ریخت بهم دیدم او را که چطور از سر اسب انداختن اسب ها را همگی رو تنش میتاختند آه یازینب آه یا زینب آه یازینب ...

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به