غیر از خودت از هر دو جهان بی خبرم کن - حسین سیب سرخی

59 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : غیر از خودت از هر دو جهان بی خبرم کن

غیر از خودت از هر دو جهان بی خبرم کن اشکی بده سوزی بده اهل سحرم کن دیوانه ام اما دیوانه ترم کن کی دست دلم را به ضریحت برسانم یک لحظه بدون تو بماند نتوانم ای آب حیاتم کشتی نجاتم دلتنگمو هر لحظه به یاد عتباتم حسین آرام جانم حسین روح و روانم رحمی به من و آهمو سوز جگرم کن رحمی به دل خسته و چشمان ترم کن دیوانه ام اما دیوانه ترم کن تو ماه شرف روزی و من هم شب تارم دور از حرم تو به خدا جان نسپارم ای خواب و خیالم آقای دو عالم من منتظر لحظه شیرین وصالم حسین آرام جانم حسین روح و روانم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به