بیاید ای جوانان گل آریدو قرآن رود ابن حسن قاسم به میدان - مهدی اکبری

52 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : بیاید ای جوانان گل آریدو قرآن رود ابن حسن قاسم به میدان

بیایید ای جوانان ، گلاب آرید و قرآن ، رود ابن الحسن(ع) قاسم به میدان حسن(ع) جان کن تماشا ، تمام هستی ات را ، کفن پوشیده اندر راه جانان این دودمه را از اینجا بشنوید پسر شیر به تاراج سپاه آمده است ، قرص ماه آمده است با نیابت ز حسن(ع) یاری شاه آمده است ، قرص ماه آمده است این دودمه را از اینجا بشنوید ای شکسته زیر سم اسبها آیینه ات ، قاسمم ای قاسمم تا حرم آمد صدای استخوان سینه ات ، قاسمم ای قاسمم این دودمه را از اینجا بشنوید ای شده در باور تو مرگ احلی من عسل ، قاسمم ای قاسمم سوی میدان میروی حی علی خیر العمل ، قاسمم ای قاسمم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به