گوشه خرابه نگاهه من مونده به در پس کی میای - حمید علیمی

64 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : گوشه خرابه نگاهه من مونده به در پس کی میای

گوشه خرابه نگاهه من مونده به در پس کی میای شد سحر پس کی میای حتی با سر پس کی میای

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به