وقتی خدا به بنده ی خدا کار میسپرد - حسین سیب سرخی

70 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : وقتی خدا به بنده ی خدا کار میسپرد

وقتی خدا به بنده ی خدا کار می سپرد اربابی از شما شد و نوکر به ما رسید ما که برای عشق لیاقت نداشتیم اینها هم از عنایت زهرا به ما رسید

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به