مهربانی امام حسین علیه السلام - آیت الله سید احمد نجفی

3308 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : مهربانی امام حسین علیه السلام

حب امام حسین علیه السلام :  وقتی  امام حسین می خواهد با دوست اش وارد بهشت بشوند ، ادب می کنه گریه کن و زائر  ، پای اش را عقب می کشد امام حسین تا تشریف ببرند ، امام حسین او را به حق خودش قسم می دهند  و به حق گریه هایش قسم می دهد که تا تو وارد نشوی من وارد نمی شوم  . اوّل او را وارد بهشت می کنه  ،

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی 

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به