نماهنگ استقامت - گروه سرود

493 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : نماهنگ استقامت

در روزگار جنگ و فتنه
در روزگار ظلم و ظلمت
اسلام یعنی اسقامت

چون قبله صبح و سلام است
در دین ما بیت المقدس
آیینه بیت الحرام است

دشمن اگر که خود
ننشسته جای خویش
در جنگ با خدا
خونش به پای خویش

ما خاک را به خون
آباد می کنیم
ما قدس و غزه را
آزاد می کنیم

تا آخرین سنگر نشستیم
تا آخرین مرد ایستادیم
ما در پی حکم جهادیم

با ظلم و استکبار و طاغوت
با سرکشان در جنگ هستیم
ما انقلاب سنگ هستیم

ما خاک را به خون
آباد می کنیم
ما قدس و غزه را
آزاد می کنیم

این روزها وقتی به دنیا
از دین و صلح و عشق دور است
یعنی که نزدیک ظهور است

دشمن سری بر تن ندارد
وقتی امید آخر ما
باگ انا المهدی برآرد

ما خاک را به خون
آباد می کنیم
ما قدس و غزه را
آزاد می کنیم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به