طوفانی شو - گروه سرود

380 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : طوفانی شو

شرح درد ما را
جز ما چه کسی داند

 

تا آتشفشان شود از غم هامان
با ما در این ره بماند

 

طاعونی دیرینه
سوزانده هر گلشن را

 

روزی از تو خانه ات را بگرفت
روز دیگر حق من را

 

باید فریادی شد
طوفانی شد بی تردید

 

باید داسی شد تا این بار از این دشت
این آفت از ریشه برچید

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به