نماهنگ علم از دست علمدار نیوفتد هرگز - حسین طاهری

5117 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : نماهنگ علم از دست علمدار نیوفتد هرگز

علـم از دسـت علـمدار نیفتد هرگز
یا علی  حیدر یا علی  حیدر

پرچم مالک و عمار نیفتد هرگز
یا علی  حیدر یا علی  حیدر

ما عشاق کربلاییم
کوه در برابر طوفان ماییم

ما با حقیم با مولاییم
سربازان لشکر عاشوراییم

ما نشکستیم که ما بر همه غالبیم
ما همه در راه علی ابن ابی طالبیم

پای بیرق پای منبر درس حق گرفته ایم
پیمان بستیم با یک دیگر

به خدا ای پسر حیدر ما شما را رها نمیکنیم
پای عقیده مان بمیریم به زینب قسم

یک دم ذلت نپذیریم به زینب قسم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به