دختر نور - گروه سرود

914 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : دختر نور

روح تو را که دید خدا گوهر آفرید
احساس را دمید به گل دختر آفرید
از عشق آفرید که عشق آفرین شدی
از تو بهشت منزلت مادر آفرید

 

از نور برای شب تار برکه ها
از حجب و از وقار تو نیلوفر آفرید
گلزاری از نجابتی آخر خدا تو را
از عطر چادر و نفس کوثر آفرید

 

دختران سرزمین ما نسیم
دختران سرزمین ما بهار
دختران بی نظیر عالمند
با اراده با سلیقه با وقار

 

تا جمکران ملیکه قم دستگیر ماست
در عشق سوی نور مسیرش مسیر ماست
چون او سفر به سوی امام است راه ما
بیدار و روشن است دل ما نگاه ما

 

ما دختران نور پی محو ظلمتیم
خدمت گذار مردم و یار عدالتیم
جایی که شهر ما است پر از شور و پر سرور
هر جا که لازم است متینیم و پر غرور

 

دختران سرزمین ما نسیم
دختران سرزمین ما بهار
دختران بی نظیر عالمند
با اراده با سلیقه با وقار

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به