نماهنگ نعم الامیر - متفرقه

1397 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : نماهنگ نعم الامیر

کشوندی منو به دنیای نور
هوایی شدم از این راه دور

حبیبی حسین و نعم الامیر

موذن شده سر نی سرت
اذان می چکه روی پیکرت 

حبیبی حسین حسین باوریم
حسین اولین حسین آخرین

حسین جان آدم حسین روح خاتم
اوزی جلوه ی اسم اعظم
ادی اسم اعظم

حبیب حسین حسین عزتیم
اولوب کربلا منیم جنتیم

عزیز منی تو ماه منیر
امیر حسین و نعم الامیر

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به