با شتاب می‌برن در دل سیاه شب - امیر حسینی

804 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : با شتاب می‌برن در دل سیاه شب

با شتاب می‌برن، در دل سیاه شب
پیرمرد هفتاد ساله را با طناب می‌برن

بی صدا می‌برن در میان کوچه‌ها
شیخ الائمه‌ی مظلوم را بی عبا می‌برن

پشت مرکب دوان دوان
زیر لب گفت ای عمه جان
بر زمین خورد امان امان

امان از دل زینب شلوغه شهر شام
امان از دل زینب میون ازدحام

امان از دل زینب نذاشتن احترام


امان از دل زینب

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به