نماهنگ صدایم کن - انگلیسی - علی اکبر قلیچ

144 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : نماهنگ صدایم کن - انگلیسی

I was a younger man
And
I don’t understand
The ways the world
When i didn’t have no one
and i was totally gone
you took my hand
Call me
You gave me your name
And told call me you said
Hossein

وقتی جوانتر بودم
و راه های دنیا را نمیفهمیدم
وقتی کسی را نداشتم
من کاملا رفته بودم
دستم را گرفتی و مرا صدا کردی
نامت را به من گفتی
گفتی مرا صدا بزن
حسین

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به