دیدی اخر غم عشق تو گرفتارم کرد - محمد طاهری

128 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : دیدی اخر غم عشق تو گرفتارم کرد

دیدی آخر غم عشق تو گرفتارم کرد داغ لبهای تو چون لاله تبدارم کرد چشمم افتاد به پیشانی تو ماتم برد عمه کوبید به محمل سر و هوشیارم کرد دست بسته به روی ناقه نشستن سخت است از سفر بودن با حرمله بیزارم کرد با خدا گرم مناجات شدم قافله رفت ساربان رفت و گرفتار شب تارم کرد خسته بودم به روی ناقه کمی خوابم برد زجر از راه رسید و زد و بیدارم کرد لگدی زد که خدا قسمت کافر نکند بی تعادل شدم دست به دیوارم کرد گره ای روی گره زد به طناب دستم به دویدن عقب قافله وادارم کرد من ملک بودم و اغوش پدر جایم بود دوری از گرمی اغوش تو بیمارم کرد من به عمرم سر بازار نرفته بودم شوق یک بوسه مرا راهی بازارم کرد

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به