از کریمان، سنگ می‌خواهیم ما زر می‌رسد - علی فانی

420 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : از کریمان، سنگ می‌خواهیم ما زر می‌رسد

از کریمان؛ سنگ میخواهیم ما زر میرسد…
در حرم از آنچه میخواهیم؛ بهتر میرسد!
لطف و احسان کریمان را؛ شمردن مشکل است!
وقت احسان پشت آن؛ احسان دیگر میرسد…
ای که دستت میرسد؛ کاری کنی کاری بکن
عمر دارد میرود؛ دارد اجل سرمیرسد

 

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به