نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی - محمد حسین پویانفر

1663 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی

کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی
نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی

چو در حضور تو ایمان و کفر ندارد
چه دوزخی چه بهشتی چه طاعتی چه ولایی

نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی
مقیم کوی تو تشویش صبح و شام ندارد

که در بهشت نه سالی معین است و نه ماهی
نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی

از من مرا بگیر و خودت را به من بده حسین 

هزار جهد بکردم که سِر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم
شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم

از من مرا بگیر و خودت را به من بده حسین

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به